ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Murano - Benátky

Blog

Benátské / Muránské sklo Murano má světový věhlas jako ostrov sklářů. Murano leží na benátské laguně pouhé dva kilometry severně od Benátek. Benátské sklo je fenomén a světoznámý pojem. Umění benátského sklářství ovlivňovalo kulturu bydlení v mnoha zemích po staletí a také dnes inspiruje sklářskou výrobu nejen v Evropě, ale i ve světě.

Historie skla: Datum vynalezení skla není možné přesně určit. Vznikalo postupně v době bronzové během 5. a 4. tisíciletí př. n. l. jako dílčí produkt výroby keramické. První předměty vyrobené ze skla, byly korálky různých barev. Tyto nálezy se objevují v Sýrii s datem již 5 tis. př. n. l., v Egyptě pak kolem poloviny 4. tisíciletí. Sklářské umění Benátek je spojováno se znalostí sklářství v imperiálním římském období se známým střediskem sklářství Aquileia (bohatý antický přístav u Jaderského moře) kam pronikla technologie výroby skla díky obchodním kontaktům se Sýrií. Odtud v 5. stol. n. l. část těchto obyvatel uprchlo před invazí Hunů do benátské lagunu, kde položili základy osídlení a s sebou si přinesli i znalost sklářství.

Benátky / Murano: Počátky sklářství v Benátkách sahají již do 6. až 8. století. V následujících stoletích se Benátky staly námořní, vojenskou i obchodní velmocí a bohatly kromě obchodu s hedvábím, kořením, zlatem také na obchodu se sklem. Skláři byli společensky velmi oceňováni. V 13. století měli skláři svůj cech a na začátku 16. století byl vydán řád práv a povinností sklářů. Na základě zmíněného řádu byli skláři povýšeni na úroveň šlechtického stavu. Benátské sklo se stalo synonymem pro nejbohatší vrstvu lidí a bylo na něj pohlíženo jako na tzv. luxusní/exklusivní zboží. Pro uchování tajemství výroby skla, bylo vyzrazení výrobního tajemství zapovězeno pod trestem smrti. Z důvodu ochrany města před požáry a také utajení byly sklářské dílny na konci 13. stol. přestěhovány na ostrov Murano. Benátské/Muránské sklo jako exklusivní zboží se vyváželo do měst severní Itálie, do Flander, Anglie, Francie, Německa i do českých zemí, a tvořilo tak značnou část rozpočtu Benátek. Dlouhou dobu se dařilo udržet výrobní tajemství v tajnosti. Přes veškerá opatření však znalosti technologie postupně pronikaly do ostatních skláren v Itálii i v Evropě, a to díky sklářům, kteří opustili Benátky a zakládali konkurenční sklárny mimo ně. Čím více skláren mimo pracovalo po benátském způsobu, tím však zanikala původní čistota linií benátského skla. Pro české země bylo benátské sklo dlouho nedostižným vzorem. V Čechách se využívala draselná sklovina, která je tvrdší a rychle tuhne, proto nebylo možné napodobit lehké benátské renesanční sklo. Do českých zemí bylo dováženo benátské sklo na přelomu 15. a 16. století, ale pouze na přímé objednávky zpravidla šlechty. Na evropských dvorech je vzácné benátské sklo montováno do zlata a stříbra.

Současnost Murano: V druhé polovině 20. století Muránské sklářství obnovilo staré benátské techniky, které přetvořilo do moderního dekoračního skla a zaujalo přední místo v oblasti evropského uměleckého skla. Produkce muranského skla je v současnosti obdobná jako v 19. století a také v dnešní době se stejně jako v historii jedná o luxusní zboží. Ostrov Murano žije v současné době sklářstvím. Muránské sklo se stalo opět fenoménem jako kdysi v období renesance. Benátky navštíví ročně kolem 25 mil. turistů, kteří obdivují zručnost sklářů i krásu hotových produktů. Aktivně zde působí asi 50 registrovaných skláren, které mohou používat jedinečnou značku "Vetro Artistico® Murano". Pravé Muranské sklo musí být označeno ochrannou známkou ,,Vetro Artistico di Murano“, která zákazníkovi zaručuje kvalitu a originalitu zdejšího skla.

Další články

Vytvořit účet

Fiore Carmen

Přihlášení

Fiore Carmen