ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

FORMULÁŘ - VZOR REKLAMAČNÍHO LISTU

PLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NALEZNETE ZDE

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

 

Prodávající:

Společnost: Clenot Design, s.r.o. IČ: 17607043
Adresa společnosti: Discoveryou, s.r.o., Jurkova 81, 67902 Rájec-Jestřebí.
Adresa pro zpětné zasílání zboží: Clenot Design, s.r.o.

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

 

Popis závady:

 

 

 

Obsah balení při předání:

 

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace

(před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ Obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

Vytvořit účet

Vortice Viola

Přihlášení

Vortice Viola